Τεχνική Συντήρηση

icon_1
icon_2
icon_3
icon_4

Τεχνική Συντήρηση

Η Dolce Casa με έμπειρους και πιστοποιημένους τεχνικούς (ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, κλιματιστές κλπ.) πραγματοποιεί μηνιαίες επισκέψεις στις εξοχικές κατοικίες προληπτικής συντήρησης. Συγκεκριμένα ελέγχει για την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων υποδομής και παρεμβαίνει, όπου είναι εφικτό.

Χαρακτηριστική δέσμευση της εταιρείας μας είναι η εξασφάλιση διαθεσιμότητας κατάλληλου τεχνικού προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων σε περίπτωση έκτακτης βλάβης. Αποτελεί την προμετωπίδα των προσπαθειών μας η ανταπόκρισή μας στον συμφωνηθέντα με τον ιδιοκτήτη χρόνο και στην καλύτερη δυνατή ποιότητα.

Ηλεκτρολογικές Υπηρεσίες

 • Προληπτική συντήρηση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων στην αρχή κάθε περιόδου
 • Μηναία προληπτική επίσκεψη
 • Αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων κατά
  την καλοκαιρινή περίοδο
 • Νέες εγκαταστάσεις

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

 • Προληπτική συντήρηση κατόπιν συμφωνίας και αντικατάσταση
  υδραυλικών εγκαταστάσεων στην αρχή κάθε περιόδου
 • Μηναία προληπτική επίσκεψη

Άλλες Υπηρεσίες

Επιπλέον μπορούμε να αναλάβουμε κατόπιν συνεννόησης

 • Ξυλουργικές εργασίες παντός τύπου πέργολες, κουζίνες, ντουλάπες, πατώματα και κουφώματα (ξύλινα και pvc)
 • Ανακαινίσεις κτισμάτων, συμπεριλαμβανομένων
  βαψιμάτων, μόνωσης, πατωμάτων κλπ.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΚΗΠΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ

Κατόπιν συνεννόησης αναλαμβάνουμε την φροντίδα των κατοικίδιων σας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ